Zomervakantie

Beste wijkbewoner(s), zoals ieder jaar gaan ook wij met zomervakantie! Dat houd dus in dat er in de maanden Juli & Augustus geen koffie inloop is. In de maand september gaan wij weer van start met de koffie inloop.  Op de deur en ramen van Praethuys ’t Slot zijn flyers gehangen met daarover informatie. Natuurlijk kunt u deze ook hier teruglezen. Natuurlijk bent u weer van harte welkom op onze eerste koffie inloop na de zomer, op Woensdag 03 september 2014 tussen 10:00 – 12:00 uur.

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.