Wijkvergadering maart 2018

* WIJKVERGADERING *

Bewoners Overleg Venenlaankwartier nodigt u van harte uit voor de wijkvergadering van : donderdag 22 maart 2018 om 20:00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda : doorspreken notulen oktober 2017, Rob van der Molen is aanwezig van Outdoor Stereo Festival, Festivaldag in de wijk, en Regitta van Baar is aanwezig van de gemeente Hoorn.

Meer info? 
http://www.venenlaankwartier.nl/wp-content/uploads/2018/03/BOV-Agenda-22-maart-2018-1.pdf

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.