Vergadering Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier

Van harte nodigen wij u uit voor de volgende OLV-vergadering
LET OP deze keer op WOENSDAG !!!

Datum: Woensdag 25 november 2015
Vergaderlocatie: ’t Slot v. Beijerenstraat 89
Tijd: 20:00 uur (vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar!)

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
20:00 uur Welkom en mededelingen
20:05 uur Outdoor Stereo, Rob v.d. Molen is aanwezig voor vragen.
20:15 uur Wethouder Pijl is aanwezig en zal uitleg geven over de rioolwerkzaamheden.  Ook de stadsvernieuwing komt ter sprake.

Business_Meeting

Vraag: Wij willen graag uw reactie op de oranjebak die we in Januari krijgen en dat dan de grijze bak 1 keer per 4 weken wordt geleegd.

Namens de agendacommissie Venenlaankwartier

Uitnodiging niet ontvangen?  Hier kunt u de uitnodiging alsnog inlezen.

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.