Vergadering OLV donderdag 25 juni 2015

Geachte bewoners en andere belangstellende,

Wegens afwezigheid van genodigden kan deze vergaderingen, aanstaande donderdag helaas niet doorgaan. De onderwerpen die deze vergadering eigenlijk besproken zouden worden, nemen wij als overleg mee naar de desbetreffende personen en wij zullen u hier later over informeren.

De volgende vergadering zal worden gehouden op 24 september.
Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier

Business_Meeting

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.