Uitnodiging wijkschouw 26 09 2018

Graag nodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse wijkschouw in het Venenlaankwartier op 26 september 2018 van 19:00 – 21:00 uur.

Wanneer? 26 september 2018
Tijd : van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Tijdens deze wijkschouw fietsen wij met bewonersoverleg, belangstellende bewoners, medewerkers van de gemeente Hoorn en lntermaris door een gedeelte van het Venenlaankwartier, het gebied vanaf het eerste deel van de Willemsweg vanaf centrum, deel Venenlaan, Draafsingel en Koepoortsweg. Tijdens deze wijkschouw krijgt u als bewoner de gelegenheid om locaties in de wijk aan te geven die blijk van waardering of (extra) aandacht nodig hebben. Binnen het programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier zijn al verschillende projecten in voorbereiding of in uitvoering. Toch vinden wij het goed om jaarlijks met elkaar door de wijk te fietsen. Graag willen we samen naar de proefopstelling van de nieuwe wijkverlichting kijken en horen wat u ervan vindt.

Wij verzamelen vanaf 18.45 uur bij Praethuys ’t Slot (van Beijerenstraat 89). Indien u mensen uit uw buurt kent die ook interesse hebben, zijn die ook van harte welkom!

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.