uitnodiging informatieavond over het burgerinitiatief ATB-baan

Voor de belangstellenden, voor- en tegenstanders van dit plan in het Julianapark.
Het was dus geen 1 april grap!!!!!!

Hoorn, 6 april 2017

Betreft: uitnodiging informatieavond over het burgerinitiatief ATB-baan Julianapark 13 april a.s
.
Geachte raadsfracties, wethouders, en burgermeester,

Bij deze nodigt het bestuur van HRTC u uit voor een informatieavond over het ontstane burgerinitiatief voor een permanente ATB-baan in het Julianapark. Deze avond is op donderdag 13 april a.s. in het clubhuis van HRTC Hoorn en begint om 19:30 uur. Ons clubhuis vindt u op de Holenweg 14b midden op de wielerbaan. Voor deze informatieavond is elke inwoner van onze stad uitgenodigd om zijn of haar mening met ons als initiatiefnemers te delen.
Een aantal van onze leden heeft in samenwerking met het bestuur van HRTC de mogelijkheden voor een dergelijke ATB-baan onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat in Hoorn een ATB-Baan zeer welkom zal zijn. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij een presentatie verzorgen over de situering van de baan, de haalbaarheid, het onderhoud en en de financiële onderbouwing. Uiteraard is er veel ruimte gepland voor vragen en opmerkingen.
Ons uitgewerkte plan is uitgebreid met verschillende betrokkenen besproken. Denk bijvoorbeeld aan de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wieler Unie) en verschillende ambtenaren van de gemeente.
Onze motivatie om een dergelijk parcours te willen is ontstaan uit het groeiende aantal buitensporters in onze regio. Ook onze ervaring met sportfietsende jeugd leert ons dat de vraag naar mountainbiken/veldrijden op ATB-banen bij de jeugd erg groot is. Als wielervereniging hebben wij gediplomeerde trainers die graag hun steentje bijdragen aan deze groeiende wielersport. Volgens ons sluit dit goed aan bij het streven -van u als raad- om de Hoornse jeugd door middel van sport een gezonder en actiever leven te bieden. Wij als actieve sportvereniging ontvangen op regelmatige basis jeugdige “sportpas wielrenners” die ons vragen naar de mogelijkheden van ATB-en. Met het oog op hetgeen er nu speelt, is een mooi ATB-Baan onze gemeente een echte aanwinst. Het uitgangspunt is dat zowel kinderen en volwassenen op een veilige manier afgezonderd van enig wegverkeer heerlijk in de buitenlucht hun sport beoefenen.
Dit kan op eigen initiatief maar ook onder begeleiding van trainers van onze wielerclub zodat de eerste beginselen van deze leuke en avontuurlijke sport op een goede manier aangeleerd kunnen worden. De jeugd kan hier ook met de sportpas gebruik van maken. Hierbij is er natuurlijk rekening gehouden met de huidige bezoekers van het mooie park. Deze bezoekers, veelal wandelaars en de recreanten, sportievelingen en park genieters met hond, moeten zonder problemen kunnen blijven genieten van het park. Om anderen niet tot overlast te zijn situeren wij het parcours zoveel mogelijk aan de noordkant en vermijden we verharde paden en de waterkant.
Het is goed om te melden dat er op dit moment in het Julianapark al een ATB-baan ligt. Deze is al 15 jaar in gebruik. Het huidige parcours wordl elk jaar gebruikt voor de Hoornse wedstrijd van de Rabo top. Een erg gewilde wedstrijdcompetitie in de kop van Noord-Holland waarbij de wedstrijd in het Julianapark erg drukbezet (300 deelnemers) is vanwege het gevarieerde parcours. Na realisatie van ons plan wordt de bestaande baan zelfs geschikt zijn voor nationale wedstrijden en misschien ook wel voor een internationale veldrit of mountainbike wedstrijd. Dit is ons door de KNWU gemeld. Dergelijke wedstrijden zullen het sportieve imago van Hoorn zeker ten goede komen.
Zoals gezegd; deze baan vormt de kern van ons plan en het is dus duidelijk niet de bedoeling dat we een volledig nieuwe baan gaan aanleggen. In ons plan wordt de huidige ATB-baan 85% van de gehele nieuwe baan. Ook wordt er niet op looppaden en recreatiegebieden gereden, wordt de baan goed uitgezet en door HRTC leden onderhouden. Uiteraard zal de veiligheid van alle parkgebruikers boven alles staan. In het door ons voorgesteld plan kruisen de ATB-fietsers niet met wandelende recreanten.
Na de informatieavond zullen wij ons plan eventueel op punten aanpassen en het als burgerinitiatief als volledig uitgewerkt plan binnenkort aan de gemeenteraad aanbieden. Wij hechten er dus waarde aan om u te mogen verwelkomen op deze informatieavond.

Met vriendelijke,
Namens het bestuur van de Hoornse Ren en Tour Club
William van Kleef Martijn van Vechgel secretaris voorzitter

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.