Praethuys ’t Slot - fotograaf Stefan van Daalen

Praethuys ’t Slot

Stichting Praethuys ’t Slot is de allereerste buurtkamer van Hoorn. Sinds enkele jaren is Praethuys ’t Slot een stichting geworden. In Praethuys ’t Slot worden diverse activiteiten en cursussen gegeven. Van schilderen tot de eetgroep! Een buurtkamer is een plek voor en door buurtbewoners waar men elkaar kan ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kan ondernemen. De rol van de gemeente blijft klein, onder meer doordat de activiteiten in een buurtkamer georganiseerd worden door de buurtbewoners zelf.

In 2012 was ’t Slot een wijkcentrum in het Venenlaankwartier dat na de opening van wijkcentrum De Zaagtand zou worden gesloten. Maar buurtbewoners gaven toen aan behoefte te hebben aan een ontmoetingsplek in de buurt en deze zelf te willen beheren. Het college besloot toen als proef ‘t Slot aan te wijzen als buurtkamer. In de beginfase heeft stichting Netwerk de vrijwilligers van de buurtkamer op weg geholpen bij het organiseren en beheren van de buurtkamer. Inmiddels doen zij dat geheel zelf. De bijdrage van de gemeente blijft beperkt tot het beschikbaar stellen van een pand en het onderhoud daarvan, en de nutsvoorzieningen. De bewoners hebben gezorgd voor de inrichting, en zorgen voor een divers activiteitenprogramma.

ACTIVITEITEN

Zie hier het activiteitenoverzicht.