Nieuwsbrief februari 2014

Klik hier voor de gehele nieuwsbrief van februari;

 

Geachte  buurtbewoners en andere belangstellenden;         

De vergadering van 27 februari gaat niet door! Wegens gebrek aan agendapunten zien wij ons genoodzaakt de vergadering niet door te laten gaan. De problematiek rond het OSG heeft de volle aandacht van de Gemeente en Netwerk en politie.

Er waren problemen met het lege van de vuilnisbakken rond het Julianaplein en Crabstraat. Hier is overleg over geweest met betrokkenen.
Wij wachten verder de verkiezingen af en wat dat gaat brengen voor onze wijk.

Weet u agendapunten of wilt u zitting nemen in de agendacommissie?
U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Namens de agendacommissie Venenlaankwartier

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.