Nieuwsbrief April 2014

Klik hier voor de gehele agenda van april; 

Geachte  buurtbewoners en andere belangstellenden;         

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Welkom en mededelingen
2. OSG dhr. Snoek zal proberen aanwezig te zijn om de ontwikkelingen rond de nieuwbouw te kunnen toelichten.
3. Ontwikkelingen gebiedsteam Stadskern/Grote Waal Jeugd; Tamar Steens van Netwerk geeft toelichting.

Met vriendelijke groet,

De agendacommissie Venenlaankwartier

 

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.