Uw mening over aanpassingen sportcomplex HVV Hollandia

Uw mening over aanpassingen sportcomplex HVV Hollandia

Sport heeft een belangrijke plaats in onze stad. Het bezorgt jong en oud een zinvolle en leuke vrijetijdsbesteding en het houdt mensen gezond en fit. Een van de hoofdredenen waarom de gemeente Hoorn sport een belangrijke rol geeft in haar beleid. Vitale sportverenigingen zorgen voor een gevarieerd aanbod voor onze inwoners!

Vitale toekomst HVV Hollandia
HVV Hollandia wil fuseren met HCSV Zwaluwen ’30 om klaar voor de toekomst te zijn. Samen bouwen zij aan een gezond fusieclub die aan recreatieve- en de wedstrijdsporters onderdak zal bieden.

Aanpassingen sportcomplex
Bij deze gelegenheid willen de voetbalverenigingen het sportcomplex een flinke opknapbeurt geven. De clubaccommodatie wordt gerenoveerd met veel aandacht voor duurzaamheid. Ook willen de voetbalverenigingen de sportvelden aanpassen.

Geef uw mening
Op de website van de gemeente Hoorn (www.hoorn.nl/julianapark) wordt u geinformeerd over het voorstel van de voetbalverenigingen om de sportvelden aan te passen. Hier kunt u vanaf donderdag 06 mei uw mening geven en uw voorkeur kenbaar maken. Foto : hoornsdagblad.nl

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.