Maak het Julianapark nog mooier!

Beste bewoner / vrijwilliger, maak het Julianapark nog mooier!
[ Klik hier voor de bijlage ]

Op zaterdagochtend 16 december 2017 vanaf 9.30 uur willen we bewoners vragen om samen, duizenden bloembollen te planten in het Julianapark. Een zestal vrijwilligers staat klaar bij de ingang van het park (locatie Nieuwe Wal, ter hoogte ingang brandweer of meerdere locaties) om stinsenbloembollen uit te delen, die bewoners zelf op een geschikte plaats kunnen planten (zie informatie in de bijlage).

Als u als vrijwilliger mee wilt helpen om de bollen uit te delen kunt u zich aanmelden bij:
Bureau Wijkzaken : wijkzaken@hoorn.nl
________________________________________________________________________

Jan Kollen
Kruitmolenstraat 1
1623 LN Hoorn
jan.kollen@ziggo.nl

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.