Het nieuwe jaar 2016

Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier en Stichting Praethuys ’t Slot wensen u een gelukkig, gezond en pleziervol 2016!

hands-night-festival-new-year-s-eve

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.