Geen ATB baan in het Julianapark

Voor iedereen die tegen de ATB baan in het Julianapark is : teken de petitie! https://geenatbbaaninjulianapark.petities.nl/

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.