Enquête

Het is alweer een tijd geleden dat de huizen groot onderhoud hebben gehad. Wij zijn heel benieuwd of u tevreden bent, en hoe u het heeft ervaren. Hier vind u de enquête.
Vult u het formulier s.v.p. zo volledig mogelijk in, zodat wij een compleet mogelijk beeld hebben van uw ervaring(en). Hartelijk bedankt.

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.