Bezoek raadsleden Venenlaankwartier

Afgelopen week hebben wij een bericht geplaatst op onze website en facebookpagina ivm dinsdag 17 maart om u de mogelijkheid te geven in gesprek te gaan met raadleden in uw wijk. Deze bijeenkomst is afgelast. Om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen. O.a. het aflasten van niet-noodzakelijke bijeenkomsten.

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.