Schilderen


Omschrijving
Deze groep is zeer creatief! Schilderen onder begeleiding is zeker mogelijk, er is namelijk een lerares aanwezig maar u bent vrij in uw keuze.

Heeft u interesse?
Nadere informatie volgt op een later tijdstip.

Registratieplicht bij binnenkomst. Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.