Uitnodiging vergadering OLV

Beste medewijkbewoners en andere belangstellenden,
Van harte nodigen wij u uit voor de volgende vergadering:

Datum:  18 september 2014
Plaats: Praethuys ’t Slot,  v. Beijerenstraat 89
Tijd: 20.00 uur         Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar!

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
20.00 uur 
Welkom en mededelingen.
20.10 uur  Evaluatie Outdoor Stereo, wat is er goed gegaan, en wat niet. De organisator Rob van der Molen is aanwezig.
21.00 uur 
Jongeren Ontmoetings Plek Holenweg. De gemeente wil voor deze JOP een definitieve plek op de Holenweg.
Wat vind u daar van?

21.45 uur   Wat zou u graag behandelt zien op het wijkoverleg?
22.00 uur  Rondvraag & afsluiting.

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.