Fijne feestdagen

OLV kerstgroet

Alle bezoekers, wijkbewoners,deelnemers en geïnteresseerden willen wij hele fijne feestdagen toewensen. Wij zien u dan ook graag weer terug in het nieuwe jaar 2014 op onze vergadering(en) of natuurlijk in Praethuys ’t Slot waar ook volgend jaar de nodige activiteiten zullen plaatsvinden.

Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier

 

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.