Nieuwsberichten

Herplanten bomen Willemsweg

Herplanten bomen Willemsweg

De gemeente Hoorn gaat dit jaar 46 bomen herplanten aan de Willemsweg in Hoorn. Dertien esdoorns en drieëndertig iepen”, aldus wethouder Simon Broersma deze week in de raadsvergadering. We voorzien geen problemen.

Het was raadslid René Assendelft (Hoorn Lokaal) die het college vroeg naar de situatie aan de Willemsweg waar in verband met de dijkverzwaring, die in 2010 werd gestart, 43 bomen werden gekapt. Het Overleg Leefbaarheid Venenlaankwartier heeft gehoord dat er maar 25 bomen terugkomen. Dit is niet volgens de afspraak die is gemaakt met het hoogheemraadschap. Waarom komen er minder bomen terug en wat gaat het college doen om alle gekapte bomen te laten compenseren?”

Broersma gaf aan dat hij door ’de politieke druk’ van Assendelft en de lobby van het bewonersoverleg opnieuw in de situatie was gedoken. Hij kon daardoor met zekerheid zeggen dat er dit jaar 46 bomen zullen worden teruggeplant. Het gaat om dertien esdoorns (’Kleuren mooi rood in de herfst’) aan de kant van de binnenstad en drieëndertig iepen.

bekijk bericht

Bekijk al het nieuws

Vergaderen

Praethuys 't Slot

Praethuys ’t Slot is de eerste buurtkamer in Hoorn, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor wijkbewoners en belangstellenden. Er worden veel leuke activiteiten georganiseerd.